• Čeština
  • English

Národní dům na Vinohradech Praha

Národní svolání 2021 – Dědictví

Srdečně vás zveme, abychom se společně postavili před Boha Otce u příležitosti 400 letého výročí popravy 27 českých pánů.
Vnímáme, že je čas vykoupení z tohoto i všech dalších traumat a že Hospodin chce dovršit naše uzdravení, abychom mohli dobře spravovat národní dědictví, které nám svěřil.

Tématem je dědictví, protože jak je zřejmé například z příběhu o marnotratném synu, který  po svém návratu domů dostal od Otce prsten, plášť a obuv – pokud jsme Božími dětmi, Bůh má věci, které nám chce svěřit. Toužíme se tedy jako synové a dcery postavit před Jeho tvář a přijmout to, co nám jako jednotlivcům i národu dává. Zaměříme se také na uzdravení vztahu k autoritám a naši schopnost být správnou autoritou.

Národní tým má připraven hrubý obrys setkání, ale v průběhu akce je naší prioritou naslouchat Bohu a dělat to, co nám říká. Nejedná se o klasickou konferenci nebo vyučovací akci, ale o setkání všech, kteří jsou ochotni postavit se před Pána, hledat jeho tvář v uctívání a nechat se vést jeho Duchem. Proto je daný jenom začátek akce, což jepátek 17. 9. 2021 17:00. Konec není pevně určený – nejpozději ve 24:00, ale samozřejmě má každý svobodu odejít, jak bude potřebovat. Začátek sobotního programu bude oznámen v pátek večer a na našich médiích (Facebookhttps://www.jenovyden.cz/). Konec v sobotu opět do 24:00.

Novinkou na letošní rok je program pro děti od cca 5 let (rodiče jsou za své děti zodpovědní v průběhu celé akce) a místnost pro rodiče s malými dětmi, kde bude možnost sledovat zvuk z hlavního sálu.
Čekají vás také mnohá milá překvapení.

Těšíme se na Vás v Národním domě Vinohrady v pátek 17.9. 2021 od 17:00.

Vítejte v Národním domě na Vinohradech, jehož jedinečné prostory jsou častým dějištěm mezinárodních eventů, kongresů, výstav, plesů, maturitních plesů, koncertů a dalších událostí pracovního i společenského života.

Impozantní čtyřpodlažní budova Národního domu je od roku 1894 charakteristickým odrazem kultury konce devatenáctého století. Majestátnost novorenesančního slohu se zde snoubí s moderním eventovým zázemím s možností vlastního cateringu a AV techniky, s jednoduchou dostupností (metro Náměstí Míru) a s profesionálním personálem, vše pod záštitou gastroalince Together.

Představte si svůj další event v jednom ze tří impozantních sálů této historické budovy. Pozvat můžete až 1500 hostů!

NÁRODNÍ DŮM NA VINOHRADECH

náměstí Míru 9, 120 53 Praha 2
GPS: 50°4'32.303"N, 14°26'16.726"E

Aleš MORAVEC 

Obchodní ředitel
Krátkodobé pronájmy

Ing. Vladimíra HORECKÁ
Agenda dlouhodobých pronájmů

POKLADNA
trvale uzavřena


Pozice Národního domu na mapě