• Čeština
  • English

Národní dům na Vinohradech Praha

Národní svolání 2021 – Dědictví

Srdečně vás zveme, abychom se společně postavili před Boha Otce u příležitosti 400 letého výročí popravy 27 českých pánů.
Vnímáme, že je čas vykoupení z tohoto i všech dalších traumat a že Hospodin chce dovršit naše uzdravení, abychom mohli dobře spravovat národní dědictví, které nám svěřil.

Tématem je dědictví, protože jak je zřejmé například z příběhu o marnotratném synu, který  po svém návratu domů dostal od Otce prsten, plášť a obuv – pokud jsme Božími dětmi, Bůh má věci, které nám chce svěřit. Toužíme se tedy jako synové a dcery postavit před Jeho tvář a přijmout to, co nám jako jednotlivcům i národu dává. Zaměříme se také na uzdravení vztahu k autoritám a naši schopnost být správnou autoritou.

Národní tým má připraven hrubý obrys setkání, ale v průběhu akce je naší prioritou naslouchat Bohu a dělat to, co nám říká. Nejedná se o klasickou konferenci nebo vyučovací akci, ale o setkání všech, kteří jsou ochotni postavit se před Pána, hledat jeho tvář v uctívání a nechat se vést jeho Duchem. Proto je daný jenom začátek akce, což jepátek 17. 9. 2021 17:00. Konec není pevně určený – nejpozději ve 24:00, ale samozřejmě má každý svobodu odejít, jak bude potřebovat. Začátek sobotního programu bude oznámen v pátek večer a na našich médiích (Facebookhttps://www.jenovyden.cz/). Konec v sobotu opět do 24:00.

Novinkou na letošní rok je program pro děti od cca 5 let (rodiče jsou za své děti zodpovědní v průběhu celé akce) a místnost pro rodiče s malými dětmi, kde bude možnost sledovat zvuk z hlavního sálu.
Čekají vás také mnohá milá překvapení.

Těšíme se na Vás v Národním domě Vinohrady v pátek 17.9. 2021 od 17:00.

NÁRODNÍ DŮM NA VINOHRADECH

náměstí Míru 9, 120 53 Praha 2
GPS: 50°4'32.303"N, 14°26'16.726"E

Aleš MORAVEC 

Obchodní ředitel
Krátkodobé pronájmy

Jan HARTMAN
Obchodní manažer
Krátkodobé pronájmy

Ing. Vladimíra HORECKÁ
Agenda dlouhodobých pronájmů
Sekretariát ředitele společnosti


František DIVIŠ
Technický ředitel

Ing. Milan HÁJEK
Ředitel společnosti

POKLADNA - pouze prodej vstupenek na akce

Pokladna je dočasně uzavřena.

Pozice Národního domu na mapě