nacházíte se:Národní důmUDÁLOSTI

Slavnostní odpoledne u příležitosti oslav 20 let trvání programu kochleárních implantací u dětí

Dne 30. října 2013 proběhlo v Národním domě na Vinohradech slavnostní odpoledne, pořádané Centrem kochleárních implantací u dětí v ČR. Toto setkání se konalo u příležitosti oslav 20 let trvání programu kochleárních implantací u dětí a 500. implantovaného dítěte.

Záštitu nad akcí převzal ministr zdravotnictví MUDr. Martin Holcát, MBA, dále ředitel Fakultní nemocnice v Motole Ing. Miloslav Ludvík, MBA a děkan 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy doc. MUDr. Ondřej Hrušák, Ph.D.

Odpolednem provázel pan Alexander Hemala a svou přítomností poctili Národní dům také Viktor Preiss, Jiří Suchý a Jitka Moravcová.

Fotogalerie


Provozováno na m@gnetpro