nacházíte se:Národní důmUDÁLOSTI

79. Pošumavský věneček

79 posumavsky venecek udalost79. Pošumavský věneček – 14.2.2015 – Národní dům na Vinohradech

Hromadným zpěvem účastníků plesu známé chodské písně „Třikrát jsem vobešel Pašešnici kolem“ za podpory přítomných dudáků začalo slavnostní zahájení nejstarší akce svého druhu v Praze. K sedmi stům účastníků této krásné, ryze české, národní slavnosti promluvil předseda pořádajícího Sdružení rodáků a přátel Chodska a Pošumaví – Psohlavci v Praze Dr. Václav Kupilík, který kromě jiného uvedl: „Vítejte na nejstarší akci svého druhu v Praze, na slavném již 79. Pošumavském věnečku. Celé generace našich předků nepřetržitě od roku 1936 přicházely do Lucerny, Obecního domu, Slovanského domu i sem, do Národního domu na Vinohradech, aby písní, tancem a malebností svých krojů připomněli celé Praze, že na naší nejzápadnější hranici žije hrdý a statečný lid, který má své bohaté tradice. V těžkých dobách války i v časech rozkvětu naší země přijížděli krojovaní z Chodska a celého Pošumaví do Prahy, aby na Pošumavských věnečcích posilovali národní povědomí i hrdost na náš kraj. Tak jako vždycky i dnes vítáme slavné symboly Psohlavců, historické prapory Chodska – z Draženova a pražských Psohlavců s čestnou stráží. Jako třetí vítám prapor hasičského sdružení z chodského Tlumačova a početnou skupinu Tlumačováků, kteří přijeli sem, do Národního domu na VInohradech, prapor doprovodit.“

Po přivítání hostů a odchodu praporů s čestnými strážemi vyzvala moderátorka plesového večera Michaela Vondráčková (redaktorka ČRo Plzeň) dechovou hudbu Domažličanku k sólu pro krojované. V té chvíli jakoby se čas vrátil do dob národního obrození. Na dvě stě krojovaných účinkujících a účastníků plesu z Chodska i Prahy zaplnilo parket Národního domu na Vinohradech a vytvořilo skvělou, neopakovatelnou kulisu, této jedinečné akce. V dlouhém proudu hudby a tance se v obou sálech dozlatova rozzářeného Národního domu na Vinohradech vystřídala celá řada tanečníků a interpretů. Bouřlivý potlesk sklidily za své vystoupení děti z mrákovského souboru Mráček, plzeňský folklorní soubor Jiskra. Líbila se vystoupení mužského sboru Haltravan, lidové muziky Praštěnka se souborem Lučinka, valašského souboru Krušpánek i další účinkující. „Mile mě překvapila Domažličanka, hrála velmi dobře,“ řekl bývalý velitel Ústřední hudby Armády ČR a hlavní inspektor vojenských hudeb Viliam Béreš.

V tombole bylo na 250 hodnotných cen. Dopravu jednoho z autobusů, který z Chodska přivezl do Prahy na Věneček krojované účinkující, zaplatili společně poslanec Václav Votava a senátor Jan Látka, další (s dětmi ze souboru Mráček) ZOD Mrákov. Po všech stránkách vydařený 79. Pošumavský věneček se konal za podpory Plzeňského kraje.

Fotogalerie


Provozováno na m@gnetpro