• Čeština
  • English

Vyjádření MZČR k tanečním

Dobrá zpráva pro všechny naše tanečnice a tanečníky! Ministerstvo zdravotnictví ČR se ztotožňuje se závěrem Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, že taneční kurz lze posoudit v otázce tančících osob za činnost postavenou na roveň činnosti sportovní a tedy zakrytá ústa se u tančících osob nevyžadují . U hostů – doprovodu, je-li přítomno celkem více než 100 osob, seochranné prostředky dýchacích cest vyžadují.

NÁRODNÍ DŮM
NA VINOHRADECH

náměstí Míru 9, 120 53 Praha 2
GPS: 50°4'32.303"N, 14°26'16.726"E

POKLADNA - pouze prodej vstupenek na akce

Pokladna je dočasně uzavřena

Pro individuální vracení vstupného za zrušený 25. Reprezentační ples na Vinohradech prosím nejprve kontaktujte obchodní oddělení NDV


Aleš MORAVEC 

Obchodní ředitel - krátkodobé pronájmy

František DIVIŠ
Technický ředitel


Ing. Vladimíra HORECKÁ
Vedoucí Taneční školy

Ing. Milan HÁJEK
Ředitel společnosti


Lenka POSPÍŠILOVÁ
Agenda dlouhodobých pronájmů